Komiteler
16 Ekim 2023

Hasta Güvenliği Komitesi
Çalışan Güvenliği Komitesi
Eğitim Komitesi
Tesis Güvenliği Komitesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Antibiyotik Kontrol Komitesi
Akılcı İlaç Kullanım Ekibi
Bilgi Güvenliği Komitesi
Yoğun Bakım Denetim Komitesi
Tıbbı Cihaz Sorumlu Ekibi
Hasta Anketleri Değerlendirme Komitesi
Çalışan Anketleri Değerlendirme Komitesi
Hasta Görüşleri Değerlendirme Komitesi
Çalışan Görüşleri Değerlendirme Komitesi
Atık ve Temizlik Komitesi
Mavi Kod
Beyaz Kod
Kırmızı Kod
İlaç Yönetim Komitesi
Eğitim Komitesi
Bölüm Uyum Eğitim Sorumluları Komitesi
Klinik Kalite İyileştirme  Komitesi
Servis Sorumlu Hekimleri Komitesi
Nöbet İnceleme Komitesi
Konsültasyon Süreçleri Değerlendirme Komitesi
Mesai Dışı Zamanlarda Hizmet Sunumu Komitesi
Kantin Denetim Komitesi
Radyasyon Güvenliği Komitesi
İlaç Yönetim Komitesi
Arşiv İmha Komitesi
Palyatif Bakım Komitesi
Stajyer Öğrenci Değerlendirme Komitesi