Laboratuvar
11 Ekim 2019

ana.jpg 

Laboratuvar

Laboratuvarımız; Patnos Devlet Hastanesi’nin esas tıbbi, yönetimsel ve kalite politikaları doğrultusunda, yatan ve ayaktan müracaat eden hastaların bu mevzudaki arz ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuştur. Klinik tanı ve rehabilitasyon süreçlerinin takip edilmesinde zorunlu olan Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji ve Acil Laboratuvar  hizmetleri zamanında, doğru ve güvenilir olarak sunulmaktadır. 


Laboratuvarımızın amacı;

  • Hastalıkları tespit etmek veya hastalıklara yatkınlığını ortaya çıkarmak,
  • Bir tanının kabul edilmesine veya reddedilmesine destekçi olmak,
  • Bazı hastalıkların süresi ve ilerlemesi hakkında önsezide bulunmak,
  • Tedavilerin etkinliğini takip etmek.

Hastadan test için örnek alınmasından, neticelerin hasta yararına kullanılmasına kadar her aşamada hasta güvenliği ve temennileri göz önünde bulundurulmaktadır. Ulusal ve uluslararası hizmet ve yönetim standartlarının gerektirdiği uygulamalar eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

Tanı, rehabilitasyon ve hasta değerlendirmesinde ihtiyaç duyulan tüm laboratuvar testleri, çağdaş cihazlar, devamlı aktüel eğitimlerle desteklenen tecrübeli Biologlar, laboratuvar teknikerleri ve teknisyenleri, kullanışlı iyi planlanmış fiziksel ortam, niteliğe itina gösteren faal bir idare takımı ile hakikatleştirilmektedir.

Hizmet sunumunun her adımında, hasta temenni, hak ve mesullükleri gözönünde bulundurularak, Laboratuvar hizmet standartlarına uygun olarak, çalışan, çevre ve hasta güvenliği kavramlarına değer katılarak çalışılmaktadır.

Laboratuvarda kullanılan modern cihazların ve testler için kullanılan ekipmanların performansı, inceleme süreçlerinin her düzeyinde sorgulanmaktadır. Bu denetimler, laboratuvara özgün kontrol usullerinin yanısıra, uluslararası iç ve dış kalite kontrol örnekleri ile de yapılmakta ve neticeler sertifikalandırılmaktadır.