Acil Sağlık Hizmetleri
16 Ekim 2023

Acil Sağlık Hizmetleri
-  Acil Sağlık Hizmetleri Acil Servisimiz tarafından yerine getirilmektedir. 2. seviye acil servisimiz 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.
-  Acil Servisimizde hasta kayıt alanı, triaj alanı, yeşil alan, sarı alan, kırmızı alan, enjeksiyon birimi ve pansuman birimi bulunmaktadır.
-  Acil Servise başvuran veya ambulans ile sevkle getirilen tüm acil vakaları, sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilir.
-  Acil polikliniğine hasta kendisi veya 112 Ambulans ile  başvurabilir.
-  Hasta hastanemize başvurduğunda T.C. kimlik numarası ve nüfus cüzdanı istenir.
- Acil servise başvuran Suriyeli hastaların kayıtları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine verilen kimlikteki numaraları ile yapılır. Bu kayıt 
SGK’ya  entegre olur ve hasta bu şekilde hizmet alır.
- Hasta 112 Ambulans ile getirildi ise triaj uygulanmadan ilgili alana alınır.
- Hastalar triaj görevlisi tarafından değerlendirilir. Hastalara, şikayetlerine ve klinik durumuna göre triaj uygulanır.
- Triyaj görevlisi tarafından  hastanın hayati bulguları alınır ve renk koduna uygun alana alınır.
->   Kırmızı Kod; Çok Acil durumu olan kritik, ciddi şekilde yaralanmış, hayati tehlikesi veya yaralanmaları süratle tedavi edilmesi gereken hastalardır.
->  Sarı Kod; Acil durumda ve stabil olan durumdaki hastalardır. Bu hastaların tıbbi bakıma ihtiyacı olmakla birlikte durumu ağır olmayan hastalardır.
->  Yeşil Kod; Acil olmayan, stabil durumda olan hastalardır. Bu hastalara müdahale önceliği kırmızı ve sarı koda göre 3. sıradadır.
- Yeşil alanda muayene olup, tedavisi tamamlanan hasta, muayeneden sonra taburcu edilir.
- Sarı alanda; kısa süreli tıbbi takip ve tedaviler yapılır. Müşahede odasında kaldığı süre içinde yapılan tedaviye olumlu cevap alındığı takdirde hasta
taburcu edilir.Yapılan takip ve tedavi sonucu yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa ilgili kliniğe yatışı yapılır ya da başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilir.
- Muayene edilecek hasta için  yanında eğer ihtiyaç varsa ,sadece 1 kişi muayene edilecek  alana alınır.
- Acil Serviste müşahedede gözlemlenen hastalara ziyaretçi kabul edilmemektedir. Hastanın yanında gerekli hallerde sadece bir refakatçi bulunur.
- Yeşil alanda 1 adet muayene yatağı bulunmaktadır.

- Sarı alanda 5 adet müşahade yatağı bulunmaktadır.
- Müşahade odasında 9 adet müşahade yatağı bulunmaktadır.
-1 Adet alçı müdahale yatağı.
-2 Adet çocuk müşahade yatağı.
-1 Adet Psikiyatri müşahade yatağı.
-resüsitasyon odasında 3 müdahale yatağı bulunmaktadır. 

- Enjeksiyon odasında hastaya hekim tarafından reçete edilmiş ilaçlar reçete beyanı ile enjekte edilir.
- Eğer sarı ya da kırmızı alandan gelen travma hastası varsa öncelik bu hastalarındır.

- Tam donanımlı Resüsitasyon odası mevcuttur.

-Acil Servis giriş alanına yakında bir alanda K.B.R.N ünitesi bulunmaktadır.