Acil Laboratuvarı
15 Mart 2019

Acil Laboratuvarı

Acil Laboratuvarı 7/24 olarak Acil servis ve Klinik servislere hizmet vermekte olup testlerimizin güvenliği iç ve dış kalite kontrol çalışmaları ile desteklenmektedir.

Hastanemiz Acil Laboratuvar testleri

Kan gazları

Koagülasyon

İdrar

Hormon

Eliza

Biyokimya

Kan Gazları

APTT

Tam İdrar Tahlili

(TİT)

Beta Hcg

Anti Hıv

Glukoz

 

Protrombin zamanı

 

Serbest T3

HbsAg

Üre

 

 

 

Serbest T4

Anti HBS

Kreatinin

 

 

 

TSH

Anti HCV

Ürik asit

 

 

 

 

 

Albumin

 

 

 

 

 

AST(SGOT)

 

 

 

 

 

ALT(SGPT)

 

 

 

 

 

Gamma Glutamiltrasferaz(GGT)

 

 

 

 

 

Alkalen Fosfataz (ALP)

 

 

 

 

 

Amilaz

 

 

 

 

 

Bilurubin,Total

 

 

 

 

 

Bilurubin,Direkt

 

 

 

 

 

LDH

 

 

 

 

 

Kreatin Kinaz(CK),total

 

 

 

 

 

Sodyum

 

 

 

 

 

Potasyum

 

 

 

 

 

Lipaz

 

 

 

 

 

Klor

 

 

 

 

 

Kalsiyum

 

 

 

 

 

Magnezyum

 

 

 

 

 

Fosfor (P)

 

 

 

 

 

CRP(kantitatif)