İdari Birimler
28 Ağustos 2020

 • Hasta Hakları Birimi
 • Çalışan Hakları Birimi
 • Teknik Hizmetler Birimi
 • Satınalma Birimi
 • Arşiv
 • Eczane
 • Tıbbi Sarf
 • Ayniyat
 • Biyomedikal Depo
 • Eğitim-Arge
 • İstatistik
 • Evrak Kayıt
 • Özlük İşleri
 • TİG
 • Sosyal Servis
 • Klinik Mühendislik
 • Sivil Savunma
 • Fatura
 • Mali İşler
 • Maaş