Çalışan Hakları
17 Nisan 2024

Patnos Devlet Hastanesi Çalışan Hakları


Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonunun  en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının arttırılmasını hedefleyen, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla hastanemiz başhekim yardımcısının doğrudan takibiyle “Beyaz Kod Uygulamasına“ geçilmiş ve “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.

         Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi:

1- Talep ve şikâyetleri kabul eder. 
2- Başvuruları değerlendirerek raporlar.
3- Gerekli önleyici ve düzenleyici çalışmaların başlatılmasını sağlayarak başvuru sahiplerine geri bildirimde bulunur.
4- Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.

5- Aylık olarak Başhekimliğe rapor sunar.

6- Birim çalışanı ya da şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından Bakanlık Alo 113 numaralı Beyaz Kod Birimi telefonuna doğrudan bildirim yapabilir.

7- Vatandaşı, Şiddete uğrayan sağlık çalışanının, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme hakkının bulunduğu hizmet alma sürecinin aksayabileceği yönünde bilgi verir.
8- Sağlık çalışanına şiddet uygulayanların mutlaka cezalandırılacağı konusunda vatandaşların bilgilenmesini sağlayan pano, afiş ve broşürlerin görebilecek yerlere asılmasını sağlar.
9- Hastanemiz çalışanlarına yüksek motivasyon ve güvenli bir ortam sağlayarak, hizmet sunumunda kalitenin  artırılmasına, kurum çalışanları için muhtemel riskleri belirleyerek, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve teknikler geliştirir, gerçekleşen olayların analizini yaparak kuruma özgü tedbirlerin artırılmasını sağlar..