Biyokimya Laboratuvarı
24 Ağustos 2020


Biyokimya

Biyokimya laboratuvarı, sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi, tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve rehabilitasyonun izlenmesinde biyolojik materyallerde (serum, plazma, dokular ve diğer vücut sıvıları), kimyevi ve moleküler biyolojik metotlar ile testlerin gerçekleştirilmesi, uygun tahliller ile uzuv işlevlerinin araştırılmasını, testlerin seçimi ve uygulamasını, neticelerin tıbbi yorumlarını, klinisyenler ile konsültasyon birlikteliği, bilimsel gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlayan ve laboratuvar tanıyı da kapsayan tıbba özgün laboratuvar bilimi kapsamında faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Hastanemizde Yapılan Biyokimya Laboratuvarı Testleri

Biyokimya

Hormon

Hemotoloji

Lityum

Ferritin

Sedimantasyon

Valproik Asit

Kreatin Kinaz-MB (CK-MB)

Hemogram

Karbamezapin

Folik asit

Protrombin zamanı

Glukoz

Vitamin B12

APTT

Üre

Serbest T3

 

Kreatinin

Serbest T4

 

Ürik asit

TSH

 

Albumin

FSH

 

AST(SGOT)

LH

 

ALT(SGPT)

Estradiol (E2)

 

Gamma Glutamiltrasferaz(GGT)

Prolaktin (PRL)

 

Alkalen Fosfataz (ALP)

Beta Hcg

 

Amilaz

PSA

 

Bilurubin,Total

PSA(serbest)

 

Bilurubin,Direkt

CEA-Karsinoembriyojenik antijen

 

Kolesterol,total

CA 19-9

 

Trigliserit

CEA 15-3

 

HDL-Kolestrol

Troponin I

 

LDL-Kolestrol(Direkt)

D-Dimer

 

LDH

İkili tarama testi, (birinci trimester tarama testi)

 

Kreatin Kinaz(CK),total

Üçlü tarama testi

 

Demir (Fe)

Progesteron

 

Demir bağlama kapasitesi (UIBC)

Alfa- feto protein (AFP)

 

Sodyum

Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-SO4)

 

Potasyum

CA-125

 

Lipaz

Total testesteron

 

Klor

25-Hidroksi Vitamin D

 

Kalsiyum

İnsülin

 

Magnezyum

Kortizol

 

Fosfor (P)

Parathormon (PTH)

 

Glikolize Hemoglobin(HbA1C)%

 

 

ASO(kantitatif)

 

 

CRP(kantitatif)

 

 

RF(kantitatif)

 

 

Mikroprotein (İdrarda)

 

 

Microprotein (BOS)

 

 

Microalbumin (BOS)

 

 

Kreatinin, idrar

 

 

Mikroalbümin, idrar,

 

 

Ürik Asit (idrarda)

 

 

Sodyum (Na) (idrarda)

 

 


BİYOKİMYA LABORATUVARI KLAVUZU
LABORATUVAR SONUÇ VERME SÜRELERİ