Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
28 Ağustos 2020

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ  (TRSM)  NEDİR ?

TRSM’ler, bulunduğu bölgedeki ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaların ve ailelerin bilgilendirildiği, hastanın ayaktan tedavisinin yapıldığı ve takip edildiği; rehabilitasyon, psiko-eğitim, iş-uğraş terapisi, grup veya bireysel terapi gibi yöntemlerin kullanılarak hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasını hedefleyen, psikiyatri klinikleri ile ilişki içinde çalışan ve gerektiğinde mobilize ekiplerle hastanın yaşadığı yerde takibini yapan birimdir.

TRSM İŞLEYİŞ BASAMAKLARI

 • Bilgilendirme ve hasta kaydı
 • Merkez, kendisine bağlı bölgedeki ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaları tespit eder ve hasta veya ailesi ile telefon yoluyla irtibat kurar.
 • Merkez ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak hasta merkeze davet edilir.
 • Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar evde ziyaret edilir ve durumları belirlenerek merkeze davet edilir.
 • Merkez hizmetlerinden yararlanmak için, hastanın bizzat kendisi veya hasta yakınları tarafından talep yapılabilir.

TRSM’DE VERİLEN HİZMETLER

 • Hastaları ve ailelerini hastalık hakkında bilgilendirmek,
 • Kronik (uzun süredir) hasta olan bireylerde yaşam kalitesini artırmak,
 • Hastalık nedeniyle kritik beyin işlevlerinde hasar oluşan hastalarda bu hasarının mümkün olduğu kadar iyileştirmek veya ilerlemesini önlemek,
 • Hastaları günlük yaşamlarını tek başına idame ettirebilecek bir hale getirmek,
 • Hastalığın yinelemesini önlemek ve hastaneye yatışları azaltmak,
 • Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte çalışarak toplumda psikiyatrik hastalıklara ve hastalara karşı olan ön yargıları ortadan kaldırmak ve damgalama ile   baş etmek.
 • Sürekli ruhsal hastalığı olan ve tedavi alan hastalar (şizofreni, psikotik bozukluk tanısı alanlar),
 • Bireysel danışmanlık hizmetleri.
 • Psikososyal beceri eğitimi.
 • Grup psikoterapileri.
 • Resim terapisi, müzik terapisi gibi sanatsal etkinlikler .
 • Film gösterimi, hobi bahçesi gibi vs. hizmetler.

                                  Hasta ve yakınlarından bu hizmetler karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunulmamaktadır.

 

KİMLER TRSM HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLİR?

 

 

 • Hastanede tedavisi tamamlanan ve TRSM’den hizmet alması uygun olan hastalar,
 • Kendiliğinden veya aileleri tarafından getirilen hastalar,
 • Geçmişteki hastane kayıtlarına bağlı olarak yapılan ev ziyaretlerinde tespiti yapılan hastalar,
 • Hekimlerin poliklinikleri esnasında tespit ettikleri uygun hastalar,
 • Hastanede bulunan TRSM polikliniğinde ilgili psikiyatri uzmanınca değerlendirildikten sonra sağlık kurulu raporu ile merkezimizde takip altına alınmaktadırlar.